• powierzchnie plastikowe (wcześniej należy przeprowadzić próby odporności tworzywa na działanie systemu)
  • skóry naturalne, papier, tkaniny, drewno (np. parkiety) itp.

Budownictwo


Powłoka:
  • Zabezpiecza przed graffiti
  • Zabezpiecza przed wilgocią
  • Ułatwia dezynfekcję w szpitalach, zakładach przemysłu spożywczego itp.
  • Skutecznie zabezpiecza przed tworzeniem się trwałych osadów w zbiornikach wody, oczyszczalniach ścieków, basenach, aquaparkach, fontannach, łazienkach itp.
  • Idealna na dachówki ceramiczne
  • Sprawia, że woda zachowuje się jak rtęć, a śnieg zsuwa się z niej samoistnie
  • Podkreśla i utrwala naturalne walory estetyczne materiałów
  • Zabezpiecza przed biologiczną degradacją powierzchni (pleśnie, glony)
  • Ułatwia codzienną konserwację powierzchni

Konstrukcje metalowe, rurociągi, zbiorniki naziemne i podziemne, maszty i inne


COPYRIGHT © 2012 FJ-COMPLEX.PL.
DESIGN : JANSKY.PL